• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Anasayfa | Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi
Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi
Aile Danışmanlığı, Aile Terapisi
Makale Dizini
Aile Danışmanlığı, Aile Terapisi
Page #
Tüm Sayfalar

Aile Danışmanlığı, Aile TerapisiAile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler, Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle


yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre  işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur. Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.

Temel olarak birey, fiziksel ve sosyal yaşama uyum becerilerini aile sistemi içerisinde kazanmak, geliştirmek ve yaşama hazırlanmak ihtiyacında olan tamamlayıcı bir unsurdur. Aile üyeleri zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler.

Aile Danışmanlığı ve Terapisi hizmetleri; insani, kültürel, bilimsel ve yararlılığı kanıtlanmış yaklaşımlar ve uygulamalardan yararlanarak, karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, sağlıklı ailenin korunup geliştirilmesinde, aile üyelerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesinde psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar.

 
Anasayfa | Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi